Håkan, Maria, Mia och Affe

Om oss


C&E Fastighetsförvaltning AB

När du söker en fastighetsförvaltare i Halmstad med omnejd som har erfarenhet, engagemang samt fokus på en hållbar förvaltning över tid och en gemensam målbild för era fastigheter!

Som ägare och förvaltare av fastigheter kan det vara svårt att hinna med att lösa allt arbete som ingår i ägarskapet. Oavsett om du har en egen organisation och är i behov av att få hjälp eller om du är en ägare som önskar ett helhetsåtagande kan vi hjälpa dig med det du önskar. Vi som arbetar på C&E Fastighetsförvaltning AB skräddarsyr en lösning utifrån dina och fastigheternas behov. Vi har kompetens och kunskap inom teknisk och ekonomisk förvaltning av hyresfastigheter, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och bostadsrättsföreningar.


Affärsidé

Genom en aktiv och kvalitativ förvaltning skapar vi fastigheter med bästa boendemiljön för hyresgästerna, ökar värdet på fastigheten och ger dig som fastighetsägare god ekonomisk avkastning.


Engagemang - Kvalité  - Kompetens
För oss är det viktigt att de fastigheter vi förvaltar ger ett välvårdat intryck och har en bra boendemiljö.  Vi arbetar med ett långsiktigt perspektiv för att kunna hålla nere fastigheternas driftskostnader utan att för den sakens skull tumma på hållbarhets- eller miljöaspekten.  Med rätt åtgärder för just din fastighet  kan vi minska såväl framtida underhållsbehov som fastigheternas driftkostnader. Det ger dig som fastighetsägare en god ekonomisk avkastning samtidigt som det generar ett ökat värde på din fastighet och bättre boendemiljö för hyresgästerna. Detta uppnår vi genom god struktur och kontinuerlig uppföljning i förvaltningsarbetet. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med din fastighetsförvaltning - tillsammans tar vi fram en lösning som fungerar för dig och dina fastigheters behov.


Ägare och medarbetare

Håkan Carlsson, delägare
Förvaltare
Håkan har arbetat inom branschen sedan 1989, både som delägare i bolag och som anställd. Håkan har ansvarat för den tekniska förvaltningen av kommersiella fastigheter, hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar både som förvaltare och fastighetschef. Arbetet har även omfattat uthyrning av lokaler och etablering av nya lokaler samt arbetsuppgifter vid ombyggnad, nyproduktion och projektledning.

Maria Eidergård, delägare
Ekonom och uthyrare
Maria har arbetat inom förvaltning och ekonomi sedan 1990, både inom bygg- och förvaltningsbolag samt på revisionsbyrå. I arbetet har det ingått att ansvara för kundekonomi för fastighetsbolag och entreprenörsföretag samt arbete med lägenhetsuthyrning och administrativ förvaltning.

Maria Mia Karlsson, medarbetare
Förvaltningsassistent och uthyrare
Maria har arbetat i branschen sedan 1995. Hon har varit verksam inom privatägda och allmännyttigt fastighetsbolag samt även i större och mindre förvaltningsbolag. Ansvarsområdet har inkluderat både teknisk förvaltning och uthyrning.

Affe Bengtsson, medarbetare
Drifttekniker
Ansvarar för reparationer, tillsyn och uppföljning av fastigheternas tekniska installationer samt driftoptimering. Affe har arbetat flera år i  branschen och har god vana att hantera olika typer av reparationer. Han är bl a utbildad inom Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) samt som anläggningsskötare av brandlarm- och sprinkleranläggningar.